logo
banner-none-shoppergroup
Menu

Tosai 2020-08-07

Code YAG-12337
Züchter Yagenji
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 17 - 20 cm
Karton 40
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-11
Code MRD-12339
Züchter Marusada
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 23 cm
Karton 40
Gewicht 22 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-11
Code KOB-12329
Züchter Kobayashi
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 14 - 17 cm
Karton 43
Gewicht 18 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-10
Code SUZ-12315
Züchter Suzuki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 17 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-09
Code SUZ-12314
Züchter Suzuki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 18 cm
Karton 50
Gewicht 19 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-09
Code MHD-12316
Züchter Maruhide
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 20 cm
Karton 40
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-09
Code MDO-12321
Züchter Marudo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 20 cm
Karton 40
Gewicht 25 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-09
Code MDO-12320
Züchter Marudo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 18 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-09
Code MDO-12319
Züchter Marudo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 17 - 20 cm
Karton 40
Gewicht 22 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-09
Code MDO-12318
Züchter Marudo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 12 cm
Karton 100
Gewicht 18 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-09
Code MDO-12317
Züchter Marudo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 17 - 20 cm
Karton 40
Gewicht 23 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-09
Code SMT-12309
Züchter Sakai
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 19 - 23 cm
Karton 44
Gewicht 27 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-09
Code IMA-12313
Züchter Isa Maruyo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 18 cm
Karton 50
Gewicht 19 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-09
Code IMA-12312
Züchter Isa Maruyo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 15 cm
Karton 80
Gewicht 19 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-09
Code IMA-12311
Züchter Isa Maruyo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 12 cm
Karton 100
Gewicht 19 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-09
Code IMA-12310
Züchter Isa Maruyo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 7 - 10 cm
Karton 200
Gewicht 18 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-05
Code SUD-12289
Züchter Suda
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 12 cm
Karton 100
Gewicht 18 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-03-05
Code KNZ-12037
Züchter Kanezo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 18 cm
Karton 70
Gewicht 23 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-30
Code KAN-12032
Züchter Kanno
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 16 - 18 cm
Karton 40
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-30
Code KAN-12031
Züchter Kanno
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 16 - 18 cm
Karton 40
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-30
Code KAN-12033
Züchter Kanno
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 16 cm
Karton 60
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-27
Code KWA-12030
Züchter Kawakami
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 22 - 26 cm
Karton 21
Gewicht 26 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-27
Code KWA-12029
Züchter Kawakami
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 23 cm
Karton 25
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-27
Code KWA-12028
Züchter Kawakami
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 22 cm
Karton 30
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-27
Code KWA-12027
Züchter Kawakami
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 16 - 20 cm
Karton 25
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-27
Code KWA-12026
Züchter Kawakami
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 17 cm
Karton 50
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-27
Code KWA-12025
Züchter Kawakami
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 16 - 18 cm
Karton 50
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-27
Code JYS-12009
Züchter Jyoujyuu
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 23 cm
Karton 50
Gewicht 23 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-24
Code KAN-12003
Züchter Kanno
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 14 - 18 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-24
Code YUM-11984
Züchter Yamaju
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 16 cm
Karton 70
Gewicht 22 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-20
Code YUM-11982
Züchter Yamaju
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 16 cm
Karton 70
Gewicht 22 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-20
Code YUM-11980
Züchter Yamaju
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 16 cm
Karton 70
Gewicht 22 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-20
Code MRY-11986
Züchter Marusei
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 22 - 27 cm
Karton 20
Gewicht 23 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-20
Code MRY-11985
Züchter Marusei
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 28 - 33 cm
Karton 10
Gewicht 25 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-20
Code KAS-11987
Züchter Kase
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 23 cm
Karton 40
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-20
Code MIY-11972
Züchter Miyaishi
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 11 - 13 cm
Karton 100
Gewicht 19 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-17
Code AOK-11974
Züchter Aoki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 9 - 12 cm
Karton 100
Gewicht 16 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-17
Code YMK-11941
Züchter Yamanaka
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 17 cm
Karton 50
Gewicht 22 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-16
Code SHI-11944
Züchter Shinoda
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-16
Code MHR-11951
Züchter Maruhiro
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 16 - 18 cm
Karton 50
Gewicht 22 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-16
Code MHR-11949
Züchter Maruhiro
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 22 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-16
Code MHR-11945
Züchter Maruhiro
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 12 cm
Karton 100
Gewicht 22 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-16
Code AOK-11953
Züchter Aoki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 18 cm
Karton 50
Gewicht 19 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-16
Code AOK-11952
Züchter Aoki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 17 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-16
Code KOB-11932
Züchter Kobayashi
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 17 cm
Karton 60
Gewicht 22 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-13
Code IWA-11929
Züchter Iwashita
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 20 cm
Karton 50
Gewicht 22 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-13
Code KNK-11913
Züchter Kaneko
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 14 cm
Karton 80
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-13
Code KNK-11912
Züchter Kaneko
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 14 cm
Karton 80
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-13
Code KNK-11911
Züchter Kaneko
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 12 cm
Karton 100
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-13
Code KNK-11910
Züchter Kaneko
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-13
Code MDO-11902
Züchter Marudo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 20 - 30 cm
Karton 20
Gewicht 28 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-10
Code MDO-11901
Züchter Marudo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 25 - 30 cm
Karton 20
Gewicht 28 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-10
Code MDO-11899
Züchter Marudo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 25 - 30 cm
Karton 20
Gewicht 28 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-10
Code MDO-11898
Züchter Marudo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 22 cm
Karton 40
Gewicht 25 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-10
Code MDO-11897
Züchter Marudo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 22 cm
Karton 40
Gewicht 25 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-10
Code MDO-11896
Züchter Marudo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 22 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-10
Code MDO-11895
Züchter Marudo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 17 cm
Karton 70
Gewicht 22 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-10
Code MDO-11894
Züchter Marudo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 20 - 25 cm
Karton 30
Gewicht 25 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-10
Code MDO-11893
Züchter Marudo
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 18 cm
Karton 50
Gewicht 22 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-10
Code OOF-11889
Züchter Oofuchi
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 23 cm
Karton 40
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-10
Code OOF-11888
Züchter Oofuchi
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 23 cm
Karton 40
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-10
Code OOF-11887
Züchter Oofuchi
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 17 cm
Karton 60
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-10
Code OOF-11886
Züchter Oofuchi
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 17 cm
Karton 60
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-10
Code OOF-11888
Züchter Oofuchi
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 23 cm
Karton 40
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-09
Code OOF-11887
Züchter Oofuchi
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 17 cm
Karton 60
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-09
Code OOF-11886
Züchter Oofuchi
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 17 cm
Karton 60
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-09
Code OOF-11889
Züchter Oofuchi
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 23 cm
Karton 40
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-09
Code KAN-11846
Züchter Kanno
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 14 - 18 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-08
Code KAN-11845
Züchter Kanno
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 14 - 18 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-08
Code CON-11837
Züchter Conias(Hiroi)
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 23 - 26 cm
Karton 30
Gewicht 24 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-08
Code CON-11836
Züchter Conias(Hiroi)
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 19 - 22 cm
Karton 40
Gewicht 22 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-08
Code CON-11835
Züchter Conias(Hiroi)
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 18 cm
Karton 50
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-08
Code CON-11834
Züchter Conias(Hiroi)
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-08
Code CON-11833
Züchter Conias(Hiroi)
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 13 cm
Karton 100
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-08
Code YUM-11880
Züchter Yamaju
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 16 cm
Karton 50
Gewicht 19 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code YAG-11878
Züchter Yagenji
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 16 - 18 cm
Karton 50
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code YAG-11877
Züchter Yagenji
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 14 - 16 cm
Karton 60
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code YAG-11876
Züchter Yagenji
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 14 cm
Karton 80
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code YAG-11875
Züchter Yagenji
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 12 cm
Karton 100
Gewicht 19 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code TSU-11757
Züchter Tsuna
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 14 - 18 cm
Karton 50
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code YAG-11873
Züchter Yagenji
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 7 - 10 cm
Karton 130
Gewicht 19 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code IGA-11596
Züchter Ikarashi(Ozumi)
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 12 cm
Karton 120
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code IGA-11594
Züchter Ikarashi(Ozumi)
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code IGA-11592
Züchter Ikarashi(Ozumi)
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 16 - 18 cm
Karton 45
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code OYA-11774
Züchter Oyaji
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 8 - 10 cm
Karton 100
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code MYT-11710
Züchter Miyatora
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 22 cm
Karton 40
Gewicht 22 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code MYT-11708
Züchter Miyatora
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 17 cm
Karton 50
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code MYT-11707
Züchter Miyatora
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 60
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code MYT-11705
Züchter Miyatora
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 17 cm
Karton 50
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code MRO-11781
Züchter Marusho
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 16 - 20 cm
Karton 40
Gewicht 22 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code MRO-11780
Züchter Marusho
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 20 cm
Karton 40
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code KAS-11590
Züchter Kase
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 16 - 18 cm
Karton 50
Gewicht 22 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code IZU-11828
Züchter Izumiya
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 14 - 17 cm
Karton 60
Gewicht 18 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code HSK-11750
Züchter Hosokai
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 20 cm
Karton 40
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code HSK-11749
Züchter Hosokai
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 16 cm
Karton 50
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code HSK-11746
Züchter Hosokai
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 14 - 16 cm
Karton 60
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-07
Code YAM-11859
Züchter Yamazaki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 19 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code YAM-11857
Züchter Yamazaki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 16 cm
Karton 60
Gewicht 19 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code YAM-11856
Züchter Yamazaki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 16 cm
Karton 60
Gewicht 19 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code YAM-11855
Züchter Yamazaki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 16 cm
Karton 60
Gewicht 19 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code YAM-11854
Züchter Yamazaki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 60
Gewicht 19 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code YAM-11852
Züchter Yamazaki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 20 cm
Karton 40
Gewicht 19 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code YAM-11851
Züchter Yamazaki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 19 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code YAM-11849
Züchter Yamazaki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code YGO-11821
Züchter Yagoro
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 14 - 18 cm
Karton 50
Gewicht 31 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code TKT-11779
Züchter Takatatsu
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code TKH-11797
Züchter Takahashi
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code TKH-11796
Züchter Takahashi
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code SUD-11842
Züchter Suda
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 12 cm
Karton 100
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code SUD-11606
Züchter Suda
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 13 cm
Karton 80
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code SUD-11605
Züchter Suda
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 16 cm
Karton 80
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code SUD-11604
Züchter Suda
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 16 cm
Karton 80
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code SKZ-11788
Züchter Sakazume
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 12 cm
Karton 80
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code SKZ-11787
Züchter Sakazume
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code SKZ-11785
Züchter Sakazume
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 16 - 20 cm
Karton 40
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code SKZ-11784
Züchter Sakazume
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 16 - 20 cm
Karton 40
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code SKZ-11783
Züchter Sakazume
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 13 cm
Karton 80
Gewicht 19 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code SKZ-11782
Züchter Sakazume
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code SKM-11820
Züchter Sakamaki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 14 - 18 cm
Karton 50
Gewicht 19 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code SMT-11819
Züchter Sakai
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 14 - 18 cm
Karton 60
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code SMT-11818
Züchter Sakai
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 23 cm
Karton 50
Gewicht 50 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code SAI-11862
Züchter Saito
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code OYA-11778
Züchter Oyaji
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 15 cm
Karton 60
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code OYA-11777
Züchter Oyaji
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 16 - 20 cm
Karton 50
Gewicht 22 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code OYA-11776
Züchter Oyaji
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 16 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code OTS-11844
Züchter Otsuka
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 16 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code OTS-11843
Züchter Otsuka
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 10 - 12 cm
Karton 100
Gewicht 16 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code OTS-11841
Züchter Otsuka
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 7 - 9 cm
Karton 150
Gewicht 15 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code NAG-11848
Züchter Nagashima
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 18 cm
Karton 50
Gewicht 23 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code MYT-11704
Züchter Miyatora
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 17 cm
Karton 50
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code MYT-11700
Züchter Miyatora
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 17 cm
Karton 50
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code MAS-11790
Züchter Masaki Aoki
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 16 - 20 cm
Karton 45
Gewicht 22 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code MRY-11839
Züchter Marusei
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 20 - 23 cm
Karton 45
Gewicht 23 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code MRY-11838
Züchter Marusei
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 20 cm
Karton 50
Gewicht 23 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code MAR-11795
Züchter Marusaka
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 15 - 18 cm
Karton 50
Gewicht 22 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code MAR-11794
Züchter Marusaka
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 70
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code TKZ-11827
Züchter Tanaka(Kazuhiro)
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 17 cm
Karton 60
Gewicht 23 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code IZU-11832
Züchter Izumiya
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 20 cm
Karton 50
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code IZU-11831
Züchter Izumiya
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 20 cm
Karton 50
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code IZU-11830
Züchter Izumiya
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 20 - 23 cm
Karton 30
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code IZU-11829
Züchter Izumiya
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 14 - 17 cm
Karton 60
Gewicht 18 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code IZU-11826
Züchter Izumiya
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 14 - 17 cm
Karton 60
Gewicht 18 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code IZU-11825
Züchter Izumiya
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 13 - 15 cm
Karton 80
Gewicht 20 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code IZU-11824
Züchter Izumiya
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 22 cm
Karton 50
Gewicht 25 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code IZU-11822
Züchter Izumiya
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 18 - 22 cm
Karton 50
Gewicht 25 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code IKA-11798
Züchter Ikarashi Koifarm
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 15 cm
Karton 100
Gewicht 23 kg
Verfügbar Sold Out
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code HAS-11817
Züchter Hasegawa
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 17 - 22 cm
Karton 35
Gewicht 22 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code HAS-11816
Züchter Hasegawa
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 12 - 16 cm
Karton 60
Gewicht 22 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2020-01-05
Code KAS-11589
Züchter Kase
Geschlecht Unbekannt
Kategorie Tosai
Qualität rating
Größe 14 - 16 cm
Karton 60
Gewicht 20 kg
Verfügbar availability
Pro Fisch Erfragen
Datum 2019-11-05

scrollup

By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Terms of Use and Privacy Policy.